Μαρία Θεοφανοπούλου

Μαρία Θεοφανοπούλου

CEO, Editor in Chief

“Information is the resolution of uncertainty.”

Νίκος Κρινής

Νίκος Κρινής

Managing Editor

“If things seem under control, you are just not going fast enough“

Μαρία Παραβάντες

Μαρία Παραβάντες

Content writer

“One Life. Live it now, to borrow liberally from Greek Nobel Prize-winning poet Odysseas Elytis. Travel, learn, grow.“

Αγγελική Τσίτσα

Αγγελική Τσίτσα

Content Manager

“Follow the way that keeps your passion alive!“

Κωνσταντίνος Ντούγκας

Κωνσταντίνος Ντούγκας

Graphic/Web Designer

“Αεί ο Θεός ο Μέγας γεωμετρεί.” – Πλάτων