Οι επαγγελματίες του τουρισμού

μας γνωρίζουν με το μικρό μας όνομα: GTP

Ξενοδοχεία

Γραφεία Ταξιδίων

Αεροπορικές Εταιρείες

Travel experts

Yachting

Rent-A-Car

Στόχος του GTP είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού, προωθώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο. Μέσω των δυνατοτήτων δικτύωσης που παρέχει, προωθεί και διευκολύνει την δημιουργία δεσμών μεταξύ επιχειρήσεων, επιχειρηματιών και θεσμικών οργάνων.

Με περισσότερα από 45 χρόνια δραστηριότητας, το GTP διαθέτει βαθιά γνώση της τουριστικής αγοράς. Οι υπηρεσίες που παρέχει, μπορούν να εξασφαλίσουν σε κάθε μέλος της τουριστικής κοινότητας έντονη παρουσία και δικτύωση.

Πληροφορούμε, υποστηρίζουμε & συνδέουμε τα μέλη της τουριστικής κοινότητας που ενδιαφέρονται για τον προορισμό Ελλάδα.

Ενημερώνουμε

Πληροφορούμε

Η βάση δεδομένων του GTP συμπεριλαμβάνει όλα τα μέλη της Ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας, όπως και το σύνολο των προορισμών και των σημείων ενδιαφέροντος.

Στηρίζουμε

Υποστηρίζουμε

τα μέλη της τουριστικής κοινότητας, παρέχοντας στοχευμένη πληροφόρηση, υπηρεσίες δημοσιότητας, μάρκετινγκ και δικτύωσης, καθώς και εξειδικευμένο περιεχόμενο.

Συνδέουμε

Συνδέουμε

Το GTP διευκολύνει και προωθεί τη δημιουργία δεσμών μεταξύ επιχειρηματιών και επιχειρήσεων τουρισμού παρέχοντας ευκαιρίες για νέες συνεργασίες και ανάπτυξη.

ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ

Λογότυπα πελατών GTP