Οι επιχειρήσεις τουρισμού στην Ελλάδα

μας γνωρίζουν με το μικρό μας όνομα: GTP
 

Ξενοδοχεία & καταλύματα

Γραφεία Ταξιδίων

Αεροπορικές εταιρίες

Ειδικοί του Τουρισμού

Εταιρείες μίσθωσης Yacht

Γραφεία ενοικιάσεων αυτοκινήτων

Εταιρείες Τουριστικών λεωφορείων

Στόχος του GTP είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού, προωθώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο. Μέσω των δυνατοτήτων δικτύωσης που παρέχει, προωθεί και διευκολύνει την δημιουργία δεσμών μεταξύ επιχειρήσεων, επιχειρηματιών και θεσμικών οργάνων.

Με περισσότερα από 40 χρόνια δραστηριότητας, το GTP διαθέτει βαθειά γνώση της τουριστικής αγοράς. Οι υπηρεσίες που παρέχει, μπορούν να εξασφαλίσουν σε κάθε μέλος της τουριστικής κοινότητας έντονη παρουσία και δικτύωση.

Ενημερώνουμε, στηρίζουμε & συνδέουμε τα μέλη της κοινότητας του τουρισμού που προωθούν & ενδιαφέρονται για τον προορισμό Ελλάδα.

Ενημερώνουμε

Ενημερώνουμε

Η βάση δεδομένων του Greek Travel Pages περιλαμβάνει το σύνολο των μελών της Ελληνικής τουριστικής κοινότητας.

Στηρίζουμε

Στηρίζουμε

Το Greek Travel Pages στηρίζει τα μέλη της τουριστικής κοινότητας παρέχοντας στοχευμένη πληροφόρηση, εργαλεία marketing και περιεχόμενο.

Συνδέουμε

Συνδέουμε

To Greek Travel Pages αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ των μελών της Ελληνικής τουριστικής κοινότητας, καθώς και του εξωτερικού, που ενδιαφέρονται για τον προορισμό Ελλάδα.

Μεταξύ των πελατών μας

Λογότυπα πελατών GTP